Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3995/KH-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT14218-1662967086806-44416048.docx
DT14218-1662967086806-44416048(14.09.2022_10h28p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc