Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6514/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước  
Tệp đính kèm:
DT19748-1637888895008-52659518_vominhtam-29-11-2021_10h36p10.doc
DT19748-1637888895008-52659518_vominhtam-29-11-2021_10h36p10_converted(29.11.2021_14h22p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc