Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5059/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 18/11/2022  
  Trích yếu: V/v phối hợp, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất  
Tệp đính kèm:
DT18122-1668653949014-06578687_vominhtam-18-11-2022_08h40p02.doc
DT18122-1668653949014-06578687_vominhtam-18-11-2022_08h40p02_converted(18.11.2022_12h08p27)_signed.pdf
11314_1.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm