Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3203/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/09/2020  
  Trích yếu: V/v kích hoạt bổ sung các tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại huyện Thuận Nam.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3203_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc