Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1641/KH-UBND   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v Thông tin tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận năm 2021  
Tệp đính kèm:
714-STTT-KE-hoach-tuyen-truyen-phat-trien-KTTT-HTX_lehuyen-05-04-2021_16h56p53.doc
714-STTT-KE-hoach-tuyen-truyen-phat-trien-KTTT-HTX_lehuyen-05-04-2021_16h56p53(06.04.2021_14h11p02)_signed.pdf
714-STTT-phu-luc-dinh-kem-Ke-hoach-tuyen-truyen-phat-trien-KTTT-HTX(06.04.2021_14h12p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam