Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 167/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/03/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3210-1646726076962-43764838.doc
DT3210-1646726076962-43764838_converted(08.03.2022_16h40p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam