Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3752/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/08/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2160/BTĐKT-V.II ngày 11/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
Tệp đính kèm:
DT13308-1661413104194-45832547_nguyendinhtuan-26-08-2022_11h30p21.doc
DT13308-1661413104194-45832547_nguyendinhtuan-26-08-2022_11h30p21_converted(27.08.2022_12h36p10)_signed.pdf
2160.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý