Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 506/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/04/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5722-1681694828043-64700114.doc
DT5722-1681694828043-64700114_converted(17.04.2023_22h10p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn