Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3077/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 20/08/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3077_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc