Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2424/KH-UBND   Ngày ky´: 04/06/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8276-1654157523601-81308331.doc
DT8276-1654157523601-81308331(04.06.2022_22h17p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc