Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 680/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/05/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7902-1684812440664-53387295.doc
DT7902-1684812440664-53387295(24.05.2023_07h27p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc