Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 839/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Sông Sắt  
Tệp đính kèm:
DT21027-1639644598122-29416408.doc
DT21027-1639644598122-29416408(17.12.2021_10h31p45)_signed.pdf
QUY TRINH KEM THEO QD 839(17.12.2021_10h36p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín