Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 169/BC-UBND   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V.v tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
BCUB169_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh