Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2351/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/07/2020  
  Trích yếu: V/v ủng hộ đề xuất khảo sát dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện gió và bến cảng chuyên dụng; dự án Khu thực nghiệm điện gió trên biển.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2351_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam