Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2732/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Ninh Hải năm 2020  
Tệp đính kèm:
CVUB2732_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến