Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2205/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2021  
Tệp đính kèm:
DT19387-1637330084019-13857665.doc
DT19387-1637330084019-13857665_converted(22.11.2021_08h42p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc