Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 547/UBND-TCD   Ngày ky´: 20/02/2023  
  Trích yếu: V/v chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021  
Tệp đính kèm:
103-cv bcao bo chi so 2021(10.02.2023_08h07p45)_signed.pdf
2-2023-cq-200-1.pdf
DT2005-1676435232154-95610776_vominhtam-18-02-2023_15h56p40.doc
DT2005-1676435232154-95610776_vominhtam-18-02-2023_15h56p40_converted(20.02.2023_07h48p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm