Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 25/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4875-1680506122396-52279628.docx
DT4875-1680506122396-52279628(06.04.2023_22h30p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín