Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1008/KH-UBND   Ngày ky´: 12/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3370-1646878201742-24328690_nnminh-11-03-2022_11h05p06.docx
DT3370-1646878201742-24328690_nnminh-11-03-2022_11h05p06_converted(12.03.2022_13h14p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương