Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2891/UBND-TCD   Ngày ky´: 15/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai sử dụng, vận hành chính thức Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11001-1689216879070-42748249_vominhtam-15-07-2023_06h54p09.docx
DT11001-1689216879070-42748249_vominhtam-15-07-2023_06h54p09_converted(15.07.2023_18h13p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy