Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1685/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phương Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.  
Tệp đính kèm:
DT18272-1668916651052-70342278.docx
DT18272-1668916651052-70342278_converted(21.11.2022_22h34p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh