Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 80/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18678-1636432598670-65707530_nguyenthithanhbinh-11-11-2021_11h13p05.docx
DT18678-1636432598670-65707530_nguyenthithanhbinh-11-11-2021_11h13p05_converted(12.11.2021_09h00p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương