Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3960/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/09/2022  
  Trích yếu: V/v quản lý tiền thu từ xử lý tài sản công  
Tệp đính kèm:
DT14143-1662784899821-01263796.pdf
DT14143-1662785321319-27064447_nnminh-12-09-2022_10h53p04.doc
DT14143-1662785321319-27064447_nnminh-12-09-2022_10h53p04_converted(12.09.2022_16h56p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh