Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1289/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: Về việc cho phép đổi tên Hội Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận thành Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2022-2027  
Tệp đính kèm:
DT14267-1663033976885-64128775.docx
DT14267-1663033976885-64128775(14.09.2022_10h50p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc