Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 289/BC-UBND   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT17044-1667211001881-01434407_nnminh-01-11-2022_08h21p20.doc
BCUB 289_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình