Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 203/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/02/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2203-1676860747891-79342510.doc
DT2203-1676860747891-79342510_converted(20.02.2023_15h53p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn