Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 940/KH-UBND   Ngày ky´: 26/03/2020  
  Trích yếu: V.v thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB940_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn