Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 75/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19483-1670568836665-61277486.docx
DT19483-1670568836673-09154666.docx
DT19483-1670568836665-61277486(14.12.2022_21h59p47)_signed.pdf
QUY DINH KEM THEO QD 75.2022(15.12.2022_09h01p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ