Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3837/KH-UBND   Ngày ky´: 05/09/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13613-1661913774220-05826587_nguyenthithanhbinh-31-08-2022_17h12p34.doc
DT13613-1661913774220-05826587_nguyenthithanhbinh-31-08-2022_17h12p34_converted(05.09.2022_14h32p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa