Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 177/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/02/2023  
  Trích yếu: Về việc sửa đổi Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 và Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT1835-1676256671134-50599010.doc
DT1835-1676256671134-50599010(14.02.2023_16h55p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn