Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 595/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT2321-1676969465234-70129776.docx
DT2321-1676969465234-70129776_converted(22.02.2023_13h58p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung