Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4380/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 09/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
319_TB-VPCP_05102022-signed.pdf
DT15780-1665193530547-40710381.doc
DT15780-1665193530547-40710381_converted(09.10.2022_11h41p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung