Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2284/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP và Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP2284_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý