Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 752/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/05/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Ninh Hải.  
Tệp đính kèm:
QDCT 752_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến