Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1379/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID  
Tệp đính kèm:
DT5286-1681090546783-36122110.doc
DT5286-1681090546783-36122110(10.04.2023_16h21p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc