Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1843/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 29/05/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP1843_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào