Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 69/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/01/2020  
  Trích yếu: V.v phối hợp triển khai thực hiện Chương trình số 1355/CTr-BGDĐT - BTP ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.  
Tệp đính kèm:
CVVP69_signed.pdf
1355_CTr_BGDDT_BTP.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh