Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 378/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/03/2020  
  Trích yếu: V/v công nhận giá trị thực hiện Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu vực 4,575 ha thuộc Dự án Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn.  
Tệp đính kèm:
QDCT 378_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt