Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 659/KH-UBND   Ngày ky´: 27/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2567-1677231590380-26254633.docx
DT2567-1677231590380-26254633_converted(27.02.2023_13h55p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy