Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 406/KH-UBND   Ngày ky´: 09/02/2023  
  Trích yếu: V/v Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1592-1675840590260-52699922_nnminh-08-02-2023_16h20p21.docx
DT1592-1675840590260-52699922_nnminh-08-02-2023_16h20p21(09.02.2023_13h39p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa