Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1092/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/08/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 04/8/2022  
Tệp đính kèm:
DT12208-1659930205987-19238211.doc
DT12208-1659930205987-19238211_converted(08.08.2022_14h10p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc