Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 10/VPUB-LCT   Ngày ky´: 04/03/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2023 (Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)  
Tệp đính kèm:
DT3025-1677855727723-47678428.docx
DT3025-1677855727723-47678428_converted(04.03.2023_14h08p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình