Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3819/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/09/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước  
Tệp đính kèm:
DT13544-1661907943436-69952768_nguyenthithanhbinh-31-08-2022_15h40p23.doc
DT13544-1661907943436-69952768_nguyenthithanhbinh-31-08-2022_15h40p23(03.09.2022_10h20p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh