Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3438/KH-UBND   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019.  
Tệp đính kèm:
KHUB3438_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung