Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5947/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/10/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện cách ly F1 tại Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y  
Tệp đính kèm:
DT18018-1635500382738-46274374_nguyendinhtuan-29-10-2021_17h19p22.doc
DT18018-1635500382738-46274374_nguyendinhtuan-29-10-2021_17h19p22(30.10.2021_18h03p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc