Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3773/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/08/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT13130-1661222453897-85601633_nguyendinhtuan-29-08-2022_21h24p36.doc
DT13130-1661222453897-85601633_nguyendinhtuan-29-08-2022_21h24p36_converted(30.08.2022_10h53p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến