Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2273/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v đăng ký nhóm đề án, đính chính thông tin dự thi và Cử trưởng Đoàn dự thi nâng ngạch công chức lên CVCC năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2273_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý