Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 246/KH-UBND   Ngày ky´: 24/01/2023  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT935-1674011657099-12068792.doc
DT935-1674011657099-12068792_converted(24.01.2023_10h37p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý