Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1275/KH-UBND   Ngày ky´: 29/03/2022  
  Trích yếu: V/v Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT4435-1648450420887-01356327.docx
DT4435-1648450388937-24321339_nnminh-28-03-2022_15h04p43.docx
DT4435-1648450388937-24321339_nnminh-28-03-2022_15h04p43(29.03.2022_15h13p37)_signed.pdf
BANG PHAN CONG KEM THEO KH 1275(29.03.2022_15h17p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa