Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1049/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/07/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ  
Tệp đính kèm:
DT11488-1658800478978-35002050.doc
DT11488-1658800478978-35002050_converted(29.07.2022_07h25p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn